Accessories

Accessories

APPLE

Bluetooth 5 เร็วกว่า แรงกว่า ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า

เห็นพาดหัวแบบนี้ไม่ใช่การโฆษณาเครือข่าย โทรศัพท์มือถือนะครับ แต่มันคือ Bluetooth ต่างหาก ซึ่งถ้ากล่าวโดยย่อ มันก็คือ เครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สายด้วยสัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz ที่ไว้ใช้ในการส่งไฟล์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบส่วนตัวนั่นเอง ปัจจุบันเราใช้ อยู่ที่ 4.2 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2014 เพื่อรองรับ IoT (Internet of Things)  ในการใช้พลังงานต่ำ รวมถึงเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และล่าสุด Bluetooth 5 ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อย โดยความสามารถของเจ้า Bluetooth...

RECENT POSTS