Applications

Applications

APPLE

เมื่อแบรนด์จีน บุกตลาดสมารท์โฟน

  เนื่องจากตัวเครื่องที่สเปค ความสามารถและสมถณะ พอๆ กับเครื่องที่มียี่ห้อติดตลาด แต่ทว่าราคากลับต่างกันราวครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งผู้บริโภคอย่างเราๆ สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ นวัตกรรมเคยว้าว เมื่อสมัยก่อนๆ มาในเวลานี้กลับถูกมองว่าเดิมๆ ไม่มีอะไรที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างสินค้าของ Apple นั้นมีจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ นันก็คือ iPhone รุ่นหลังๆ ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น iPhone 4S กับ 5S, iPhone 6S กับ iPhone SE   เรียกว่าแทบจะไม่มีนวัตกรรมหรืออะไรที่แตกต่างให้เราได้เห็นกันเลย เหมือนจับวางแล้วเสริมเพิ่มเติมใส่สเปคเข้าไปใหม่มันสูงขึ้นเท่านั้น...

RECENT POSTS