Bluetooth

Bluetooth

APPLE

Switch แคมเปญใหม่เชิญชวนเปลี่ยนโทรศัพท์มาใช้ I phone

I phone นับได้ว่าเป็นสมารท์โฟนที่จัดได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ที่อยากได้โทรศัพท์ที่เร็วแรง มีความเสถียร และสามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกๆ ด้านได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือรูปภาพ รวมไปถึงการดีไซต์เครื่องอีกด้วย ล่าสุด บริษัท Apple ได้ปรระกาศเปิดตัวแคมเปญ “Switch” พร้อมหน้าเว็บไซต์และวิดีโอโฆษณาอีกชุดใหญ่ที่จะชักชวนให้ผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน Android ทั่วไปเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone โดนออกแบบแนวจิกกัดว่เปลี่ยนโทรศัพท์ที่คุณใช้มาเป็น I phone แล้ว I phone จะเป็นโทรศัพท์ของคุณ โดยให้ความคิดเห็นว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้ I...

RECENT POSTS