Bluetooth

Bluetooth

APPLE

สิ้นสุดการรอคอย เปิดตัว iPhone 7 / iPhone 7 Plus

Apple เปิดตัว iPhone 7 / iPhone 7 Plus สุดยอดนวตกรรมสมารท์โฟนแล้ว ในวันที 7 กันยายน แล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามกำหนดการที่คาดหวังไว้ โดยเป็นการยกระดับของ I phone และเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ แบบก้าวกระโดด ขึ้นมาจากรุ่น     I phone 6...

RECENT POSTS