Game Android

Game Android

No posts to display

APPLICATIONS

HOT NEWS

เดินรอยตามพระราชดำรัส สุขพอที่พ่อสอน

  ตอนนี้นับว่าเป็นช่วง เวลาแห่งความโศกเศร้ากำลังปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้ แล้วผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่ ซึ่งคนที่จากเราเป็นบุคคลที่เราแทนท่านด้วยคำว่าพ่อ แอปตัวนี้เป็นแอพที่รวบรวมคำสอนต่างๆ มาไว้ให้เราศึกษา เพื่อให้รู้ว่าประชาชนของท่าน เข้าใจในแก่นคำสอน ทั้งการดำเนินชีพด้วยความสุจริต การปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และการรักสามัคคีซึ่งกันและกัน  มันคงเปล่าประโยชน์ หากเราเพียงบอกรักท่านใน Social Network ต่างๆ หรือว่าเพียงใส่ชุดดำไปตามท้องถนนเพื่อแสดงความอาลัย ไปเพียงแค่ถ่ายรูปเล่นอัพเฟสเฉยๆ แต่ในหัวใจของเรานั้น ปราศจากความเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อเคยสอนไว้ แล้วก็ไม่เคยจะทำมันได้แม้แต่นิดเดียว “สุขพอที่พ่อสอน” แอป ที่รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวง ที่จะให้เราได้ทำความเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ในทุกคำสอน และนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้า  นอกจากจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูต่อพระองค์ท่าน ด้วยการทำความดีถวายแล้ว ยังถือว่าเป็นการทำประโยชน์ต่อแผ่นดินที่เราเกิดขึ้นมาอีกด้วย เมื่อเข้าไปที่หน้าเมนูพระราชดำรัส...