Game Android

Game Android

APPLICATIONS

HOT NEWS

Dark Dayz มันมากับความมืด

เมื่อโลกมนุษย์ถูกเชื้อไวรัสกลืนกิน ทุกคนล้วนกลายเป็นผีดิบที่ลุกขึ้นมาเข่นฆ่ากันเอง  เราเป็นเพียงแค่มนุษย์กลุ่มเล็กๆที่เหลือรอดออกมา เราต้องปกป้องตัวเองพร้อมๆกับ ทำลายเหล่าผีดิบที่หมายจะเอาชีวิตเราไปพร้อมๆ กันเราควรจะทำอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อ อาหารอันโอชะของผีดิบ ในเกมส์จะแบ่งภารกิจเป็นวันๆ ซึ่งภารกิจในแต่ล่ะวันจะไม่เหมือนกันมีทั้งป้องกันฐานที่มั่น(บ้านของเรา)จากการรุกรานของผีดิบ การออกล่าหาอาหารมาประทังความหิว หรือการกำจัดผีดิบให้หมดไปจากพื้นที่ อาวุธของเรามี 3 ประเภท อาวุธระยะสั้น ไม้เบสบอล มีด ดาบ อาวุธขว้าง มีดข้วาง ระเบิด ไดนาไมค์ ปืน ปืนกลเล็ก...