Game Android

Game Android

APPLICATIONS

HOT NEWS

Grow Castle สร้างปราการต่อต้านกองทัพปีศาจ

Grow Castle สร้างปราการต่อต้านกองทัพปีศาจเป็นเกมส์แนววางแผนกลยุทธ์ ให้เราก่อสร้างและพัฒนาปราการของเราเพื่อป้องกันการรุกราน ของกองทัพปีศาจที่จะมาโจมตีเรา โดยภายในเกมส์จะเน้น ตัวละคร แบบ Stick man หรือ แบบก้างปลานั้นเอง ตัวละครดูเข้าใจง่ายและมีความน่ารักในตัวของมันเอง วิธีการเล่นคือ เราจะได้รับบทเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างป้อมปราการ เพื่อต่อต้านการรุกรานจาก กองทัพปีศาจ ที่หมายจะยึดครองเมืองเราเอาไว้ โดยส่วนประกอบ คือ จะมีกำแพงเมือง เป็นตัวกั้นเขตแดนระหว่างเรากับกองทัพปีศาจที่จะบุกมา สามารถอัพเกรดเพื่อที่จะเพิ่มพลังป้องกัน ทำให้ยากแก่การทำลายได้ บนกำแพงจะมีเหล่า ฮีโร่...