IPhone Application

IPhone Application

APPLICATIONS

HOT NEWS

Glass 2 Glass เกมส์สำหรับคนอยากเท

สำหรับคนที่โดนเทมา แล้วอยากเทกลับ วันนี้เราขอแนะนำเกมสนี้เลย ครับ Glass 2 Glass เกมส์เทน้ำ (เฮ้ยยย มันคนล่ะเทกันแล้ว) เกมส์ที่อาศัยหลักฟิสิก ในการอ้างอิงถึงปริมาณน้ำในแต่ล่ะแก้ว ว่าจะต้องรินเท่าไหร่ และจะเอาไปใส่อีกแก้วยังไงไม่ให้น้ำมันหกล้นจนออกมานอกแก้ว เกมส์แนวปริศนาที่ ความยากระดับ 8 กะโหลก (ประชดนะฮะ) คุณต้องอ้างอิงจากปริมาตรของภาชนะที่ใช้บรรจุทั้ง 2 ชิ้น และต้องไปคำนวณกับปริมาณของเหลวที่คุณจะต้องเทใส่ภาชนะแรก และนำไปเทลงต่อภาชนะที่ 2 ให้พอดี...