Linux

Linux

APPLE

Corning เปิดตัวกระจก Gorilla Glass 5

เมื่อเราทำโทรศัพท์ตกลงบนพื้นสิ่งแรกที่เราต้องคิดเลยว่า หน้าจอมันจะแตกไหมว่ะ มีรอยรึเปล่า ร้าวหรือไม่ ซึ่งถ้าเราใช้โทรศัพท์ที่หน้าจอเป็นของ Gorilla Glass เราก็อาจจะสบายใจไปได้ระดับหนึ่งว่ามันอาจจะไม่แตก แต่ก็ไม่แน่นอนซะทั้งหมด ถ้าโทรศัพท์มันตกกระแทกถูกมุม และ จังหว่ะมันได้ ซึ่งแน่นอน หน้าจอโทรศัพท์คงจะแหลกสลายกลายเป็นเม็ดทรายในทันที Gorilla Glass ถูกใช้มานานกับอุตสาหกรรม โทรศัพท์สมารท์โฟนนานมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันมีมือถือทั่วโลกกว่า 73% ใช้งาน Gorilla Glass อยู่แล้ว...

RECENT POSTS