Linux

Linux

APPLE

Hustle Castle Fantasy Kingdom สร้างอณาจักรสุดเกรียน

วันนี้ผมจะมาขอนำเสนอเกมส์ที่ได้มีการโฆษณาถึงอย่างบ่อยมากๆ และก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน โดยเกมส์นี้มีชื่อว่า Hustle Castle Fantasy Kingdom เป็นเกมส์แนวสร้างปราสาท เก็บสะสมทรัพยากร คราฟอาวุธ วิจัยเวทย์มนต์ https://www.youtube.com/watch?v=KFZwKafexPI เริ่มเกมส์มาเราจะได้รับบทบาทให้เป็นเจ้าของปราสาทหลังใหญ่ ซึ่งปราสาทหลังนี้เรามีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน อาหาร ไม้ ไปจนถึง เวทย์มนต์ รวมไปถึงห้องต่างๆที่เราสร้างในแต่ล่ะห้องนั้น ก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน โดยห้องใหญ่ จะเป็นเหมือนศูยน์กลางในการพัฒนาให้เราสามารถอัพเกรดห้องต่างๆ ให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสร้างทหาร สร้างแม่บ้าน สร้างนักการคลัง...

RECENT POSTS