iPhone

iPhone

APPLE

Ling วาดรูปแปลงที่ดินและคำนวณขนาดแปลงที่ดิน

  Ling แอพเครื่องมือรังวัด ที่มีสามารถวาดรูปแปลงที่ดินและคำนวณขนาดแปลงที่ดิน ได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยระบบ GPS ในการตรวจวัดขนาดพื้นที่ พร้อมแปลงค่า และคำนวณราคา แถมที่สำคัญคือมันยังสามารถแชร์ลงโซเชี่ยลได้ ทันที เลยนะ คุณประโยชน์ของเจ้าแอพตัวใช้เป็นเครื่องมือในการวาดแปลงที่ดินเพื่อการ ซื้อ-ขาย, เพื่อการให้เช่าทำประโยชน์, เพื่อการวัดขนาดเพื่องานด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาโครงการ และยังสามารถใช้งานได้อีกหลายๆ อย่างตามที่เราจะดัดแปลงได้ด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าแอพ Ling จะช่วยให้การทำแผนที่ที่ดินสะดวกขึ้น วิธีการใช้งานแอพตัวนี้ก็ง่ายๆ แค่ 2-3 ขั้นตอน เราก็สามารถแปลงแผนที่ธรรมดาให้เป็นแปลงที่ดินของเราแล้ว 1. เปิดแอฟ...

RECENT POSTS