iPhone

iPhone

APPLE

Thief Lupin! โจมโจรลูแปง

  เกมส์ที่จะทำให้เราได้กลายเป็นหัวขโมยระดับโลก ลอบเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่มีการป้องกันแสนแน่น หนา จากกับดัก ที่พร้อมจะทำร้ายคนที่ล่วงล้ำมันเข้ามา บุกฝ่ามันเข้าไป เพื่อชิงเอาสมบัติที่ล้ำค่าเอามาเป็นของเรา ทุกก้าวย่างควรระมัดระวังให้เต็มที่พลาดแค่ ทีเดียว อาจหมายถึงชีวิตเราหายไปก็เป็นได้ เกมส์อาเขตผจญภัย ที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นหัวขโมย ลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ ต่างๆ นาๆ ไม่ว่าจะเป็น หอศิลป์ พิพิธภัณท์ บ้านเศรษฐี หรือ โบราณสถานพีระมิด โดยมีเป้าหมายคือ เก็บกวาดเอาสิ่งของมีค่ามาเป็นของเราให้หมด โดยแต่ล่ะที่...

RECENT POSTS