Tags Oneplus 6 release date

Tag: oneplus 6 release date

APPLICATIONS

HOT NEWS

ทั่วโลกใช้งานมือถือในการเข้าอินเทอร์เน็ตมากกว่าคอมพิวเตอร์แล้ว

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคไอทีการสื่อสารไร้พรมแดน เครื่องมือสื่อสารราคาถูกที่ใครๆ ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ มันได้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่ายดายซะจริง จนในที่สุด StatCounter รายงานว่าเมื่อเดือนตุลาคม 2016 ที่ผ่านมานั้น ยอดผู้ใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ได้สูงขึ้นและแซงคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปไปเรียบร้อยแล้ว และเพิ่งเป็นครั้งแรกของปรากฏการณ์นี้ ข้อมูลของทาง StatCounter นั้นมาจากข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์กว่า 15,000 ล้านครั้งในแต่ละเดือน จากหน้าเว็บไซต์ราว 2.5 ล้านเว็บไซต์  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังก็จะพบว่าในช่วงเวลา 7 ปี ที่ผ่านมานั้น จากเดิมที่แทบไม่มีคนใช้โทรศัพท์ในการเข้าสู่เว็บไซต์ กลายมาเป็นยอดการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสูงถึงสัดส่วน...