Tags Xfi locator ios

Tag: xfi locator ios

APPLICATIONS

HOT NEWS

TIME LOCKER – Shooter ถูหน้าจอ แทบ​ไหม้​

ตะลุยไปยังโลกแห่ง สามมิติ พร้อมๆกับเหล่าตัวละครที่เป็นเหลี่ยมๆ โพลิกอน ออกเดินทางต่อสู้กับเหล่าศัตรูต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา พร้อมกับเดินหนีดินแดนแห่งความมืดที่กำลังจะกลืนกินตัวของเรา  โดนภายในเกมส์เราสามารถเลือกที่จะเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสุ่มได้ตัวอะไรขึ้นมา โดยตัวละคร แต่ล่ะตัวในเกมส์นี้ความสามารถจะแตกต่างกัน เราจะสามารถบังคับตัวละคร ให้เคลื่อนที่ได้โดยการเลื่อนนิ้ว บน ล่าง ซ้าย ขวา ตามหน้าจอ ซึ่งตัวละคร นั้นจะเคลื่อนที่ไปตามนิ้วของเรา ที่เลื่อน ในขณะที่ตัวละครเคลื่อนที่อยู่นั้นจะปล่อยกระสุนออกมาเพื่อทำลายอุปสรรคข้างหน้าด้วย ซึ่งอุปสรรค ของเกมส์นี้มีมากมาย ตั้งแต่ฝูงนก ฝูงหมา...