Tags Xiaomi redmi note 5a

Tag: xiaomi redmi note 5a

APPLICATIONS

HOT NEWS

Age of War สงครามตามกาลเวลา

เกมส์แนว RTS ที่เปนการทำสงครามที่แบ่งไปตามช่วงของกาลเวลาต่างๆ หรือตามยุคสมัย ที่ไล่มาตั้งแต่เหล่ามนุษย์ยุคหิน ยุคสมัยราชวงศ์จีน ยุคสงครามยุโรปกลาง  ยุคสครามโลก ไล่ยาวไปยันยุคสงครามอวกาศเลยทีเดียว ซึ่งภายในแต่ล่ะยุคสมัย อาวุธและเหล่าทหารที่เราต้องการใช้จะเปลี่ยนไป ตามกาลเวลา ไล่ไปตั้งแต่ ก้อนหิน หน้าไม้ ปืน ยันดาบเลเซอร์เลยทีเดียว วิธีการเล่นเกมส์นี้คล้ายคลึงกับการเล่นเกมส์ line Ranger แต่ก็ไม่เหมือนกันโดยทั้งหมด เราจะต้องทำการเก็บสะสมคะแนนที่ได้มาตามกาลเวลา เพื่อที่จะอัพเกรดป้อมปราการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตามยุคสมัยเพิ่มพลังป้องกันของเราด้วยเพื่อไม่ให้ป้อมปราการของเราโดนศัตรูทำลายลงไปได้ และ ทำการติดตั้งเครื่องป้องกันเอาไว้เพื่อป้องกันการรุกรานจากทหารของศัตรู...